I Stock 897577984

Timesheets

Download hier Innova’s handige en overzichtelijke Microsoft Excel Timesheets:

Timesheet - UK - Weekly (Hourly Pay Rate)
Timesheet - UK - Weekly (Daily Pay Rate)
Timesheet - UK - Monthly (Hourly Pay Rate)
Timesheet - UK - Monthly (Daily Pay Rate)
Timesheet - BE - Monthly
Timesheet - FR - Monthly
Timesheet - FR - Daily

Vergeet niet dat u de timesheets wel nog moet uitprinten om ze voor akkoord te laten ondertekenen door de klant.

Timesheet Procedure

Hou er rekening mee dat procedures kunnen variëren van het ene contract tot het andere. Verwijs daarom altijd naar de bijlagen in uw contractmap. Zit u met vragen? Aarzel dan niet om uw Account Manager aan te spreken!


Maandelijkse einddatums ter afsluiting van de timesheets (GB)

De volgende tabel geeft de laatste werkdagen per boekhoudkundige periode aan. Werk de timesheets steeds bij tot aan deze datums.

Maand 

       November

       December

        Januari

          Februari

              Maart

              April   

Afsluiting op vrijdag

 05/12/18

 06/01/18

 06/02/19

 05/03/19

 06/04/19

 06/05/19

Maand

     Mei

     Juni

      Juli

        Augustus

      September

           Oktober

Afsluiting op vrijdag

 04/06/19

 06/07/19

 06/08/19

 04/09/19

 06/10/19

 05/11/19


Als Innova’s klant andere sluitingsdatums hanteert (bijv. van de kalendermaanden), merkt u dat aan de hand van een andere tijdstabel, en zoniet ziet u de periodes vermeld in het contract.

Hou er rekening mee dat, zoals uw contract aangeeft, uw timesheet en uw factuur binnen de zes weken na afsluiting van de maand opgemaakt en ingediend moeten zijn, zodat het bedrag uitbetaald kan worden volgens deze procedure.

Claimformulier uitgaven contractant

Zelfstandige consultants

De onkosten zoals voorzien in het contract moeten in een aparte factuur berekend worden en daarnaast opgetekend staan in een goedgekeurd claimformulier (zie de link hieronder). Terugbetaling gebeurt met dezelfde deadlines als bij de timesheets.

Consultants via Innova gepayrolled

De onkosten zoals voorzien in het contract moeten opgetekend staan in een goedgekeurd claimformulier (zie de link hieronder), met de originele reçu’s bijgesloten. Indien de onkostennota’s ter goedkeuring worden voorgelegd op dezelfde manier als de timesheet, weet dan dat daar eerst overeenstemming voor moet worden bereikt voordat tot uitbetaling kan worden overgegaan. In dat geval zal zelfs een goedgekeurd claimformulier niet volstaan. Terugbetaling gebeurt met dezelfde deadlines als bij de timesheets.

Contractor Expense Claim Form
Contractor Expense Claim Form EURO
Contractor Expense Claim Form CHF