Shutterstock 447799132

Affiliaties & Accreditaties

Innova wil een verantwoordelijk opererende organisatie en werkgever zijn:

Association of Professional Staffing Companies (APSCo)

  • ISO 9001

  • Six Sigma

  • UN Global Compact

  • Midlands Aerospace Alliance

Association of Professional Staffing Companies (APSCo)

De APSCo is de officiële sectororganisatie die bedrijven en organisaties die zich bezighouden met het leveren van professionals vertegenwoordigt, ondersteunt en hun belangen promoot. APSCo vertegenwoordigt de werving en selectiebranche in Europa, en vormt een krachtige partij voor een levendige en innovatieve sector. Innova sloot zich in 2000 aan bij APSCo en is daarmee een van vroegste leden van deze organisatie. Ons bedrijf is actief lid en levert bijvoorbeeld bijdragen aan door APSCo gelanceerde ontwikkelingen op het vlak van beleid, gedragscodes en industry best practices. www.apsco.org

ISO 9001

Als een early adopter van de ISO 9001-standaard in de rekruteringsbranche (sinds 1993, toen het nog ISO 9002 was), heeft Innova altijd het belang ingezien van gestructureerde processen en op data gebaseerde beslissingsmodellen. De uiteindelijke bedoeling: het serviceniveau doen stijgen. Innova's kwaliteitstandaarden ondersteunen alle facetten van de dienstverlening, van het verbeteren van klantentevredenheid en het efficiënter maken van facturatie tot het helpen harmoniseren van juridische en wetgevende maatregelen door heel Europa.

Six Sigma

Six Sigma is een methodiek die erop gericht is de kwaliteit van bedrijfsprocessen te verbeteren door de oorzaken van fouten/problemen te identificeren en weg te nemen. Innova benut Six Sigma-methodes om de eigen dienstverlening voortdurend te analyseren en er zeker van te zijn dat ze in lijn liggen met de doelstellingen van elke opdrachtgever. Innova maakt deel uit van een indrukwekkende lijst multinationals die allemaal Six Sigma hanteren als belangrijke factor om hun posities als marktleiders in hun respectieve, competitieve markten te handhaven. En ook bij Innova bewijst Six Sigma zijn nut. iSixSigma, de online publicatietak van Six Sigma, noemde Innova onlangs als een van de Top 10 Best Places to Work, gebaseerd op het overtreffen van de verwachtingen op het vlak van tevredenheid op het werk, bedrijfscultuur, training en carrièreontwikkeling.

UN Global Compact

United Nations Global Compact werd gelanceerd in juli 2000 en groeide uit tot het grootschaligste corporate citizenship and sustainability initiatief in de wereld. Deelnemende organisaties hebben zich voorgenomen hun operationele activiteiten altijd te richten op de tien universeel aanvaarde principes op het vlak van de rechten van de mens, arbeid, milieu en het tegengaan van corruptie.

Innova's engagement voor corporate social responsibility is het logische vervolg op het waarderen van goed burgerschap en verantwoordelijkheid nemen bij zakelijke praktijken die de maatschappij raken, zoals al was neergelegd in de beginselen geformuleerd door Innova's oprichters meer dan 60 jaar geleden. Ook vandaag vormt de visie dat prettig werk het leven meer betekenis geeft de rode draad voor alle zakelijke praktijken en is het volledig geïntegreerd in Innova's ethische gedragsregels en de gedragscodes voor mondiaal zakendoen. De Global Compact biedt Innova een uniek strategisch platform om verder samen te werken met klanten, gelijkgestemden, werknemers en andere internationale partners aan een duurzamere en meer 'inclusieve' wereldeconomie!

Midlands Aerospace Alliance (MAA)

De MAA werd in 2003 opgericht om de lucht- en ruimtevaartsector in Midden-Engeland te steunen en te vertegenwoordigen. De regio, verdeeld over 'cluster hubs', vormt de thuishaven van bijna 25% van de sector in Engeland, 7% van Europa en 3% van de wereld; dat betekent concreet meer dan 40.000 full-time jobs, waarbij geproduceerd wordt voor bedrijven over de hele wereld.

Innova's UK Engineering afdeling werd lid van de Alliance na een aanzienlijke uitbreiding en een reeks successen in deze sector. Innova speelt intussen een cruciale rol in het in stand houden van de workforces in de regio, met een stabiel aanbod van technisch talent voor vaak hele uiteenlopende bedrijven.

www.midlandsaerospace.org.uk