Banner Default Blog

Wat een cv je niet kan vertellen...

Hand And Bulb

by Simon Lythgoe


Cv’s vormen een essentieel onderdeel van het rekruteringsproces. Ze geven een algemeen beeld van de potentiële werknemer en zijn/haar werkervaring, competenties en kwalificaties. Maar hoewel het cv een belangrijke rol speelt, is het vrij beperkt in wat het ons over een kandidaat kan zeggen. Als werkgever zijn er heel wat andere, cruciale kenmerken en elementen die je moet weten, maar waarover een cv je wellicht niet veel wijzer zal maken.


De beroepsethiek van de kandidaat

Beroepsethiek is moeilijk op papier af te lezen. Het cv vertelt je wel welke functies mensen al hebben vervuld en hoe lang, maar er valt niet uit af te leiden hoe ze hun taken hebben uitgevoerd. Welke kijk hebben ze op het werk? Hoe passen ze zich aan veranderingen en uitdagingen aan? Welke strategieën volgen ze om hun deadlines te halen? Telefonische interviews zijn voor dergelijke kernvragen zeer geschikt. En uiteraard kun je tijdens stages, plaatsingen of proefcontracten vaststellen hoe de kandidaat zich effectief op de werkvloer gedraagt.


Wat anderen over de kandidaat denken

De focus ligt hier op wat collega’s, managers en vrienden over de kandidaat denken ... En dat kun je niet lezen in een cv. Als het nog te vroeg is om referenties op te vragen, kun je vaak al heel wat te weten komen via de sociale media, beoordelingen en aanbevelingen op LinkedIn of door te checken bij mensen in je netwerk.


Voorkomen

Vandaag zetten nog weinig kandidaten een foto op hun cv. Toch kan het uiterlijke voorkomen veel over iemand vertellen, inclusief wat hij/zij leuk of professioneel vindt. De eenvoudigste manier om dit te evalueren, is via een Skype- of videogesprek aan het begin van het sollicitatieproces. Zo zie je hoe de kandidaten zichzelf voorstellen en heb je al een idee over hoe ze zich wellicht tijdens een sollicitatiegesprek zullen gedragen.


Hoe ze functioneren in een team

Het is bijzonder nuttig als je kunt bepalen of de kandidaten positief reageren op het management en of ze de job uitdagend vinden. Een cv vertelt je zelden iets over dergelijke essentiële criteria. Een gesprek is daarom de enige manier om te weten hoe iemand zal reageren op de managementstructuur in jouw bedrijf. Door met de kandidaten te spreken krijg je een goed idee over hoe ze eerder hebben gereageerd in gelijksoortige omgevingen en hoe ze zich zullen aanpassen.


Persoonlijkheid en interpersoonlijke vaardigheden

Of het nu gaat om communicatievaardigheden of zelfvertrouwen, zelfs het beste cv kan je iemands interpersoonlijke vaardigheden niet vertellen. Persoonlijkheid en waarden zijn cruciaal bij de keuze van de juiste kandidaat, maar moeilijk te herkennen als je je louter tot iemands cv beperkt. Een persoonlijk gesprek, individueel of met meerdere personen, is essentieel voor dit deel van het proces. Stel hierbij vooral vragen over merkwaarden, bedrijfscultuur en teamomgeving. Kijk hoe de kandidaten hierop antwoorden.

Een cv is een bijzonder waardevol instrument om de juiste mensen voor je bedrijf te vinden, maar het is niet zaligmakend. Zoek je heil dus ook in andere middelen, zoals een persoonlijk gesprek.


Lees meer over onze diensten voor werkgevers om de beste kandidaten te vinden.