Banner Default Blog

Wat is het belang van het trainen van de bedrijfscultuur?

Blog Purple

by Simon Lythgoe

De bedrijfscultuur is tegenwoordig een brandend thema. Sinds de New York Times in 2015 de realiteit van Amazons bedrijfscultuur onthulde als "kwetsend", is er in vele bedrijven op de hele wereld een proces van zelfbeoordeling aan de gang. Als één van de meest succesvolle bedrijven ter wereld zo’n negatieve cultuur kon hebben, dan kan eender welk bedrijf hetzelfde lot beschoren zijn. Dankzij de aandacht die de media vestigen op het creëren van een gezonde bedrijfscultuur, zijn bedrijven zoals Amazon, Google en Netflix er allemaal mee begonnen dit een prioriteit te maken.

 

Bedrijfscultuur definiëren

De aard van bedrijfscultuur is dat het een gedeelde manier is om dingen te doen. Het is de manier van denken en de aanpak die de meeste mensen in het bedrijf volgen en hanteren, op een dagelijkse basis. Bedrijfscultuur kan positief of negatief zijn, en hij kan ook onbestaand zijn. Het is iets waar potentiële werknemers steeds vaker naar vragen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe functie en het speelt ook een grote rol bij de merkwaarneming.

 

Bedrijfscultuurtraining

Momenteel verstrekt het merendeel van de bedrijven geen bedrijfscultuurtraining voor nieuwe of bestaande werknemers. In plaats van te focussen op bedrijfswaarden, missie en cultuur, gaan trainingen die gegeven worden aan nieuwe werknemers gewoonlijk over naleving, technische vaardigheden en zakelijke praktijken. En dit ondanks het feit dat de nieuwe werknemers gewoonlijk meer bezorgd zijn over dingen die verband houden met de cultuur van het bedrijf waarbij ze aan de slag gaan, zoals er zijn draai vinden, dan over de technische aspecten van een functie. Ten gevolge hiervan vindt slechts ongeveer één derde van de nieuwe werknemers dat ze een inleidingstraining gekregen hebben die toereikend was om hen uit te rusten met het oog op de uitdagingen waarmee ze bij de nieuwe job te maken zullen krijgen.

 

Waarom is het zo belangrijk om bedrijfscultuurtraining op te nemen?

  • Om een bedrijfscultuur te bouwen (en versterken) die je bedrijf ten goede zal komen. Zonder bedrijfscultuurtraining zullen nieuwe - of bestaande - werknemers zich niet bewust zijn van wat het bedrijf echt op prijs stelt en wat de doelen zijn waarnaar wordt gestreefd. De enige manier om te garanderen dat deze echt gedeeld worden is door training te verstrekken.

  • Nieuwe werknemers een positieve eerste indruk geven. Als je mensen wilt verwelkomen bij je bedrijf en hen in staat wilt stellen zich moeiteloos te integreren, is het van essentieel belang om minstens enige bedrijfscultuurtraining te verstrekken. Anders kan de introductie-ervaring die vele mensen hebben, teleurstellend en frustrerend zijn.

  • Personeelsverloop voorkomen. Er is bewijs dat suggereert dat vele werknemers willen werken voor bedrijven die hun visies en waarden delen. Waar er een duidelijke klik is en moeite wordt gedaan om de cultuur te bewaren door middel van training etc. is het veel waarschijnlijker dat het personeel op lange termijn blijft. Dit kan helpen om de verstoring van een hoog personeelsverloop te verminderen en kan een gevoel van loyaliteit en deel zijn van een team helpen creëren.

 

Bedrijfscultuur is een essentieel aspect waarmee elk bedrijf vandaag rekening dient te houden. Training is één van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om te garanderen dat de cultuur die het fundament vormt van je bedrijf sterk is.