Banner Default Blog

Zeven redenen waarom je misschien meer vrouwen dient aan te werven voor je werkplek

Lights In The Rain

by Simon Lythgoe

Vrouwen maken momenteel iets meer dan 50% van de wereldbevolking uit en toch lijden zoveel bedrijven aan een gebrek aan genderdiversiteit. Het aantal vrouwen op je werkvloer verhogen draait niet alleen om het halen van streefcijfers of het zijn van een meer genderpositieve werkgever; er zijn voor iedereen enkele heel reële voordelen verbonden aan het aanwerven van meer vrouwen om functies op te vullen.

 

1. De prestatie verbeteren

Uit onderzoek blijkt dat de Fortune 500-bedrijven die het grootste aantal vrouwen in hun raad van bestuur hebben, financieel beter presteren dan die met de laagste representatie van vrouwen in hun raad van bestuur. De verkoopcijfers en winsten liggen hoger in teams die een beter genderevenwicht hebben en de gemiddelde omzet neigt beter te zijn bij bedrijven die een grotere genderdiversiteit hebben.

 

2. Een positievere en productievere werkomgeving creëren

Bedrijven waar meer vrouwen werken, zijn vaak gewoon een betere plek om te werken. De aanwezigheid van meer vrouwen in een organisatie wordt vaak gekoppeld aan een cultuur die leidt tot meer jobtevredenheid, werk dat bevredigender en zinvoller is en minder burn-outs in het bedrijf.

 

3. Verhoogd engagement en loyaliteit

In één enquête werd werknemers gevraagd om redenen te geven waarom ze het meest waarschijnlijk loyaal zouden blijven aan een bepaalde werkgever. In die bedrijven waar er meer vrouwen op de werkplek waren, waren de werknemers meer geneigd het te hebben over een een positieve cultuur, met inbegrip van de werk-privébalans. Ze zeiden dat ze een leuke job hadden en kansen kregen om een verschil te maken.

 

4. Zowel mannen als vrouwen putten er voordeel uit

Er zijn duidelijke opportuniteiten voor vrouwen wanneer bedrijven de genderdiversiteit op de werkplek proberen te verhogen. Uit recent onderzoek blijkt echter ook dat meer vrouwen op de werkplek ook geassocieerd is met positievere bedrijfsresultaten voor mannen. Van minder stress en burn-outs tot meer jobtevredenheid; mannen die voor bedrijven met meer vrouwen werken, ervaren deze voordelen ook.

 

5. Een bredere talentpool om uit te kiezen

Als je niet proactief vrouwen aanwerft voor je bedrijf, dan halveer je in feite de talentpool waaruit je je personeel kunt opbouwen. Elk bedrijf hangt af van geweldige mensen om het sterk te maken en het hebben van het grootst mogelijke aantal opties is essentieel om de beste kandidaten te vinden.

 

6. Teamdynamiek verbeteren

Er is veel bewijs om te suggereren dat gemengde teams neigen meer samen te werken en productiever te zijn dan teams die bestaan uit één enkel geslacht. Van vrouwen wordt vaak gezien dat ze een team kunnen verenigen en bijdragen en samenwerking aanmoedigen, waardoor ze een meer open omgeving creëren waarin iedereen kan deelnemen.

 

7. Personeelsverloop verminderen

Aangezien een groter aantal vrouwen op de werkplek gewoonlijk resulteert in meer jobtevredenheid en toewijding tot het bedrijf, neigt het personeelsverloop lager te zijn. Dit kan niet alleen de aanwervingskosten van een bedrijf reduceren, maar kan ook teamverstoring minimaliseren en de consistentie en continuïteit verbeteren.

 

Dit zijn maar enkele van de voordelen van het aanwerven van meer vrouwen op jouw werkplek. Van een positievere cultuur tot een verbetering van de bedrijfsresultaten; er zijn vele voordelen verbonden aan deze soort genderdiversiteit.