Banner Default Blog

Hoe de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te verhelpen

Blue And White

by Simon Lythgoe

 

De ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen in het VK bestaat nog steeds. Alhoewel de laatste gegevens vooruitgang tonen, verdient de gemiddelde vrouw in het beroepsleven nog steeds 8,6% minder dan de gemiddelde man. Deze kloof verbreedt zelfs meer hoe ouder mannen en vrouwen worden. Dus is er op dit moment een grote behoefte voor werkgevers om zich te concentreren op middelen waarmee de de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen kan worden verholpen.


Starten met  transparantie met betrekking tot loon

Mogelijk heeft u kortgeleden een audit voltooid wat uw bedrijf zijn medewerkers en medewerksters betaalt en het is een goed idee om volledig open kaart te spelen over de resultaten. Wees eerlijk hoe uw organisatie loon en uitkeringsstructuren bepaalt  voor werknemers en de formule die u gebruikt voor de berekening van loonsverhoging. Het kan doorslaggevend zijn om onderzoek verrichten naar markttarieven om ervoor te zorgen dat het salaris eerlijk is, niet alleen om  de salariskloof tussen mannen en vrouwen te dichten, maar ook met betrekking tot concurrentievermogen.


Beoordeel promoties, bonussen en baten opnieuw

Veel bedrijven zijn  onbewust bevooroordeeld in de richting van mannelijke werknemers wanneer het gaat om promotie te krijgen, het ontvangen van een bonus of het genieten van een stijging van salaris. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw bedrijf deze praktijk niet stimuleert, bijvoorbeeld door het begunstigen van degenen die geen vrije tijd nemen voor kinderverzorging enz. Het kort en verstaanbaar vermelden van de voorwaarden voor het ontvangen van promoties en uitkeringen zal ervoor zorgen dat er geen misverstanden zijn. Indien u bewijs ervaart dat uw organisatie onbewust mannen over vrouwen steunt tref dan maatregelen om dit te corrigeren.


Verhoog salarissen van vrouwen

Alhoewel dit een problematisch aspect kan zijn, is het tevens de gemakkelijkste manier om evenwichtigheid recht te zetten tussen wat uw bedrijf mannelijke en vrouwelijke werknemers betaald door eenvoudig het loon die u aan  vrouwen betaald, te verhogen. Dit is vaak de meest eenvoudige manier voor het terugdringen van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen en dit betekent dat,ongeacht het geslacht, degenen die in uw bedrijf werken dit doen voor echt gelijk loon.


Moedig mannen aan om ouderschapsverlof te nemen

Alhoewel gedeeld ouderschapsverlof geϊntroducceerd werd  in het VK in 2015, hebben veel nieuwe vaders ondervonden dat hun werkgevers niet zo ondersteunend zijn als het aankomt op hoeveel tijd ze vrij kunnen nemen om voor een nieuwe baby te zorgen. Het stimuleren van mannen in uw bedrijf om gedeeld ouderschapsverlof te nemen betekent dat hun partners verder kunnen blijven werken. Met dit maken we meer kans om het verschil in loon tussen mannen en vrouwen weg te werken. 


Bied wat hulp aan met kinderverzorging

Werkgevers die kinderopvang steunen, van het helpen van vrouwen om terug te keren naar hun werk na zwangerschap, tot de financiële last te verlichten, maakt een groot verschil op de kwestie van loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Of het nu gaat om het aanbieden van een bijdrage aan de kosten,  of ter plaatse kinderopvangdiensten, het is een feit dat deze kwesties vrouwelijke werknemers aanzienlijk meer beinvloeden dan mannen, dus is het een manier om een tastbaar verschil te maken. 


Moedig werken op afstand aan

Flexibel werken geeft vrouwen de gelegenheid om met de zorg van kinderen om te gaan zowel als  het handhaven van een carrière en een inkomen. Dit is een essentiële stap op weg naar het verschil in loon tussen mannen en vrouwen voorgoed weg te werken. Er zijn ook tal van studies die aanwijzen dat het aanbieden van meer flexibel werken ook goed kan zijn voor bedrijven, met  meer betrokkenheid en productivieit van werknemers.
Vandaag kan ieder bedrijf stappen nemen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te helpen elimineren – dit zijn gewoon een paar ideeën om van start te gaan.