Banner Default Blog

Hoe herkent u een werknemer met een psychische aandoening

Billboard

by Simon Lythgoe


In één jaar krijgt 1 op 4 mensen te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Gezien het aantal mensen dat dagelijks door een psychische aandoening wordt getroffen, wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om alert te zijn voor signalen die er op wijzen dat het mogelijk niet goed gaat met iemand. Werkgevers die veiligheden hebben ingebouwd om werknemers in deze situatie te steunen en te helpen, dragen bij tot een loyaler en gemotiveerder personeelsbestand en werken een positievere bedrijfscultuur in de hand.


Hoe herkent u een medewerker met een geestelijk gezondheidsprobleem?

Iedereen is anders, maar er zijn enkele veel voorkomende signalen die erop kunnen wijzen dat iemand het dagelijks leven niet meer aankan. Die signalen zijn:

  • Verandering van gedrag. Wanneer een werknemer plots de manier verandert waarop hij of zij zich gedraagt ​​of zich van de ene dag op de andere anders gaat gedragen, kan dit een teken zijn dat er iets niet klopt. Inconsistent en grillig gedrag is vaak een van de eerste indicatoren dat een werknemer mogelijk met een geestelijk gezondheidsprobleem kampt - alles wat niet bij het karakter van een betrokken persoon past, zou een indicator moeten zijn.

  • Stemmingswisselingen. Hoewel we geneigd zijn om sombere stemmingen te associëren met een psychische aandoening, zoals een depressie of de droefheid die daarmee gepaard gaat, is dit niet altijd het geval. Ook een manische stemming - veel energieker en spraakzamer zijn dan normaal - kan op een aantal psychische aandoeningen wijzen. Het zijn niet altijd degenen die stil zijn die lijden. Hoe luidruchtiger de werknemer, hoe moeilijker hij of zij het vaak heeft met wat er aan de binnenkant gebeurt.

  • Vermoeidheid en uitputting. Er zijn veel redenen waarom vermoeidheid op een psychische aandoening kan wijzen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een werknemer niet slaapt als gevolg van angst, waardoor hij moe lijkt op het werk. Anderzijds zorgen aandoeningen zoals een depressie er vaak voor dat mensen weinig energie hebben en lusteloos en gedemotiveerd zijn in het dagelijks leven.

  • Niet opdagen op het werk. Iedereen neemt al eens wat ziekteverlof of een vrije dag, maar als dit frequenter en zonder aanwijsbare reden gebeurt, kan er een probleem zijn.  Medewerkers die sporadisch een dag in plaats van een ononderbroken periode ziekteverlof nemen, zitten misschien niet meer lekker in hun vel. Vooral als het niet om een specifieke ziekte of aandoening gaat, maar om een opeenstapeling van kleine problemen, zoals een voedselvergiftiging of een korte griep van minder dan 24 uur - zijn die afwezigheden mogelijk niet wat ze lijken.

  • Een daling in de kwaliteit van de prestaties. Wanneer werknemers met een geestelijk gezondheidsprobleem kampen, kan dit zich in eerste instantie manifesteren als een dip in de prestaties. Een van de symptomen kan een verminderd concentratievermogen zijn, bijvoorbeeld niet kunnen multitasken of het moeilijk vinden om met anderen om te gaan, of dat nu personeel of klanten zijn.


Het is belangrijk om empatisch te reageren op werknemers met geestelijke gezondheidsproblemen. Het creëren van ondersteunende structuren en het bevorderen van een bedrijfscultuur van openheid kan ervoor zorgen dat werknemers om hulp vragen wanneer ze dat nodig hebben.